גיוס בנות דתיות לצה"ל

נתונים, מגמות וגורמים משפיעים

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של גיוס בנות דתיות לצה"ל