מרכז אחו"ה

אודות

על סדר היום הציבורי מונחות כל הזמן שאלות הנוגעות למדיניות החברתית והכלכלית של מדינת ישראל, כאשר נקודת המוצא הנדרשת היא אחריות חברתית.​ דעות שונות נשמעות מימין ומשמאל, כאשר בעומקו של השיח מובלעות הנחות יסוד הנוגעות במהותן בשאלת זהותה של המדינה ושל זהותנו כיהודים החיים בה. בתוך כל זה נאלם קולה של תורת ישראל. אילמות זו נובעת מכך שעדיין לא נוצרה משנה חברתית סדורה על פי התורה – כזו שלא תעסוק רק בחזון לימות המשיח, אלא גם ביישום המעשי של העקרונות התורניים במציאות חיינו כאן ועכשיו. לשם כך הוקם לפני שנתיים המרכז למדיניות חברתית על פי התורה. ותפקידו – לגבש משנה חברתית יהודית סדורה, וליצור שפה ומערכת מושגים עדכנית המבוססת על תורת ישראל.

בראש מרכז אחו"ה עומד הרב עזיראל אריאל: רב היישוב עטרת ומפתח התכנית 'טיפת דבש'. מרכז אחו"ה מגיע לשרטט את העקרונות התורניים עליהם יש להשתית את המדיניות החברתית והכלכלית. וזאת – מתוך שתי זוויות: הזווית ההלכתית, מתוך עיון בסוגיות הש"ס ובדברים של פוסקי ההלכה; והזווית הרעיונית, מתוך עיון מעמיק בהגותם של מאורי ישראל לדורותיהם.

   

פעילות המרכז

מחקר

מחלקת המחקר עוסקת בגיבוש משנה תורנית סדורה במכלול השאלות הכרוכות במדיניות חברתית. המחקר מתוך חושף מערכת מושגית ולוגית אלטרנטיבית לשיח החברתי המקובל, המבוסס על מושגי השוויון והזכויות, ומחליף אותם במערכת המבוססת על מושגי האחווה והאחריות. 

 תכנית טיפת דבש

תכנית חדשה ופורצת דרך לזוגות שמבקשים לבנות ולחדש את האהבה. התכנית כוללת חמישה מפגשי העשרה לזוגיות באהבה, שיסייעו ביצירת תודעה זוגית חדשה ויתנו כלים מעשיים לבניית זוגיות יציבה, לחידוש האהבה ולפתרון קונפליקטים.

בית המדרש לחברה

בית המדרש לחברה עוסק בבירור סוגיות חברתיות מזווית לאומית ויהודית. בבית המדרש נכיר את הפילוסופיות העומדות בתשתית של השאלות והמבוכות המעשיות, וניתן להן מענה מתוך עומקה של תורה.

הוצאת ספרים

ספר "וחי אחיך עימך" - ספר חדש בהוצאת מחלקת מדיניות חברתית בחותםאסופת מאמרים העוסקים בשאלות הקשורות למדיניות החברתית של מדינת ישראל

על סדר היום

גישור זוגי משולש

הבית – זירה משפטית או משפחתית?

צדקה ממלכתית

לכל המאמרים

חברי המרכז

הרב עזריאל אריאל

ראש מרכז אחו"ה

הרב איתי אליצור

חוקר בתחום מדיניות חברתית ע"פ התורה

עו"ס חדווה אריאל

יועצת אקדמית לתחום חברה ומשפחה

שופט בדימוס פיליפ מרכוס

חוקר בתחום משפחה

ד"ר חיים כהן

חוקר בתחום חברה ורווחה

הרב זאב שמע

חוקר בתחום חברה ומשפחה